Gallery

Jan van Os (1954, Amsterdam).


Opleiding:  Minerva Groningen 1984. Het werk van Jan van Os kenmerkt zich door zowel een grote  verscheidenheid aan technieken als onderwerp keuzes. Behalve schilderen met olieverf en acryl, is ook de aquarel een door hem beoefende techniek. Werk van Jan van Os is aangekocht door zowel particulieren als bedrijven en gemeenten. Ook houdt hij zich bezig met (boek)  illustraties en omslagen. Jan van Os  staat ingeschreven bij het CBK Drenthe.


Education: Art Academy Minerva in Groningen. the work of Jan van Os is  characterized by a variety of techniques and subject choices. He makes oil paintings and acrylic paintings and is also practiced in making watercololour paintings. Work by Jan van Os has been purchased by private persons, companies and governments. He is also involved with (book) illustrations and covers. Jan van Os is registrated at the CBK Drenthe.

2017.Dreamship. Acryl on canvas. 90x80 cm.
2013. Angel. Drawing. 45x30 cm.
2013. Dreamship. Drawing. 40x35 cm.
2013. Must be snow. Drawing. 35x40 cm.
2013. On a wire (1). Drawing. 40x35 cm.
2014. A forest.  Acryl on canvas. 90x140 cm.
2015. Foundation. Acryl on panel. 110x90 cm.

Mark van der Staay (1970, Zwaanshoek).

 

Aanvankelijk manifesteert Mark van der Staay zich als schilder. Hij exposeert sinds 2003 bij galeries en op beurzen in Nederland en België. Vanaf 2006 wordt zijn werk concep-tueler. Hij werkt meer projectmatig en ook realiseert hij ruimtelijk werk.

Publicist/criticus Frans van der Veen over zijn werk, "Zijn conduitestaat verraadt een grote gulzigheid in het verkennen van de verschillende facetten van de beeldende kunst. Het wordt gekenmerkt door een seriematig onderzoek naar vorm en inhoud en naar samenhang daartussen. Eerst was er de inhoud die de vorm bagatelliseerde, leuk voor een discussie op de hei achter Uffelte, maar uiteindelijk net zo interessant als het schilderij dat 's avonds nog een zwaan lijkt, maar de volgende morgen een dooie mus is. Tenminste voor de schilder  die hij uiteindelijk is".

 

Initially Mark van der Staay manifests himself as a painter. He exhibits since 2003 in galleries and art-fairs in the Netherlands and Belgium, In the year 2006 his work becom-ces more conceptual, he works more on a project basis and also realizes dimensional works.

Writer/critic Frans van der Veen about his work,  "His track record reveals a large gluttony in exploring the various facets of the visual arts. It is characterized by a serial study of form and content and the coherence between them".

 

2008. Out of Focus, Havelte. Mixed media. 110x110 cm.
2008. Out of focus. Mixed media. 120x120 cm.
2008. Out of focus. Mixed media.  50x150 cm.
2014. Branch. Mixed media. 24x30 cm.
2015. Symphony  flowers. Mixed media. 120x80 cm.
2015. Rose. Mixed media. 100x80 cm.
2013. Out of focus. Mixed media. 100x100 cm.
2014. Out of focus,  paarden Oud Avereest. Mixed media.  120x160 cm.
2014. Classic. Mixed media. 110x110 cm.
2014. Branches, green/yellow. Mixed media. 120x120 cm.

Robert Terenstra (1963, Meppel).


Robert Terenstra studeerde in 1989 af aan de kunstacademie en Kampen en woont in  Meppel. Hij werkt voornamenlijk met olieverf, die in krachtige penseelstreken op het doek wordt gebracht. Zelf zegt hij over zijn werk, "Meestal ga ik uit van de zichtbare waarneming, waarbij ik mijn onderwerpen haal uit mijn directe omgeving. Veelal ob-jecten, waarbij  licht en kleur heel belangrijk zijn, maar uiteindelijk is het plezier in het schilderen".


Robert Terensta graduated in 1989 from  the art academy in Kampen. He lives and works in Meppel. Most of his works are oilpaintings, he paints in powerfull brushstrokes on the canvas. He says about  his work, "I  usually start from the vicible perception, I get my sub-jects from my surroundings. Often  objects where light en colour are very important, but  at the end it is fun in painting".

2006. Bambi. Oil on canvas. 80x60 cm.
2007. Flat/Appartment building (2). Oil on canvas. 45x40 cm.
2007. Flat/Appartment building (4). Oil on canvas. 45x40 cm.
2010. Kroonluchter/Chandelier. Oil on canvas. 45x40 cm.
2010. Kroonluchter/Chandelier (3). Oil on canvas. 45x40 cm.
2011. Tuinkabouter/ Garden gnome. Oil on canvas. 60x50 cm.
2012. Stilleven/Still live. Oil on canvas. 60x60 cm.
2012. Stilleven/Still life (2). Oil on canvas. 60x60 cm.
2015. Tanden/Teeth. Oil on canvas. 40x30 cm.
2016. No title . Collage on paper.. 55x50 cm.
2016. No title. Collage on paper. 55x50 cm.
2017. No title. Collage on Paper. 55x50 cm.
2017. No title. Collage on paper. 55x50 cm.
2017. Zelfportret. Acryl op linnen. 30x40 cm.
2022. Stilleven 1. Acryl op linnen. 30x40 cm.
2018. Zelfportret. Acryl op linnen. 30x30 cm.
2022. Stilleven 2. Acryl op linnen. 30x40 cm.
2022. Landschap 1. Acryl op linnen. 30x40 cm.
2022. Volkstuin 1. Acryl op linnen. 30x40 cm.
2022. Landschap 2. Acryl op linnen. 30x40 cm.
2022. Volkstuin 2. Acryl op linnen. 30x40 cm.
2022. Landschap 3. Acryl op linnen. 30x40 cm.
2022. Volkstuin 3. Acryl op linnen. 30x40 cm.

Peter van der Veen (1958, Meppel).


In zijn olieverfschilderijen gaat hij uit van de klare lijn, die in de loop der jaren steeds verder naar de achtergrond wordt gedrongen. Naast bekende thema's als dood, liefde en eenzaamheid, duikt in ieder schilderij het thema van de herhaling op. Volgens de kunstenaar is het leven een grote herhaling. Het is de kunst, het binnen die herhaling tot een bepaalde dynamiek te laten komen. Deze dynamiek probeert hij te schilderen. De geconstrueerde composities lijken het resultaat van veel wikken en wegen, maar zijn dat niet, ze komen spontaan tot stand. Het ene schilderij lokt het andere uit, er ontstaat een oeuvre. Opvallend is het gebruik van kleurrijke patronen, die als confetti over het doek verspreid zijn. De patronen zorgen voor dynamiek, er ontstaat binnen het schilderij ritme. Peter van der veen is lid van het CBK Drenthe en Chairman van Take 5.


Along with familiar  themes such as death, love and loneliness, is the theme of repetition vicible in the oilpaintings of Peter van der Veen. Accordint the artist, life is a repetition. The trick is, to get a certain dynamic within that repetition. This dynamic he likes to paint. The compositions are spontaneously painted, he never makes sketches. One painting

leads to another. He uses colourfull patterns, wich are scattererd like confetti across the canvas. These patterns ensure dynamism, within the painting there is rhytm. Peter van der Veen is a member of the CBK Drenthe and Chairman of Take 5.

2015. The falling man. Oil on canvas. 60x100 cm.
2016. Crossing the border. Oil on canvas. 60x100 cm.
2017. Larrios. Oil on canvas. 24x18 cm.
2019. Fomo. Oil on canvas. 100x150 cm.
2019. Constellatie/Constellation. Oil on canvas. 30x30 cm.
2019. Innere welt (2). Oil on canvas. 18x24 cm.
2019. Dreamschip. Oil on canvaspaper. 10x15 cm framed 30x40 cm.
2020. Constellatie/Constellation. Oil on canvas. 30x30 cm.
2020. Constellatie/Constellation. Oil on canvas. 30x30 cm.
2020. Constellatie/Constellation. Oil on canvas. 30x30 cm.
2020. God's point of view. Oil on canvas. 30x30 cm.
2022. Constellatie/Constellation. Oil on canvas. 30x30 cm.
2022. De zwerm/The swarm. Oil on canvas. 30x30 cm
2022. De transitie/The transition. Oil on canvas. 50x70 cm.
2022. Doors of perception. Oil on canvas. 50x70 cm.
2022. Towers of love. Oil on canvas. 50x70 cm.
2023. Dolende zielen/Wandering souls. Oil on canvas. 50x70 cm.
2022. De zwerm/The swarm 2. Oil on canvas. 30x30 cm.
2022. Darkness at Noon. Oil on canvas. 30x30 cm.
2023. Constellatie/Constellation. Oil on canvas. 30x30 cm.
2023. Towers of love.  Oil on canvas. 50x55 cm.

Zhongnai (1972, Mukden).


Zhongnai is geboren in Noord-Oost China en komt uit een familie met de Xibo natio-naliteit. Van jongs af was Zhongnai weg van schilderen. Na het behalen van zijn diploma aan de kunst academie, werd hij lid van de vereniging van Chinese kunste-naars en van de Liaoning afdeling van het instituut voor Chinese volkskunst. In die tijd heeft hij veel geschilderd, geëxposeerd en deed hij onderzoek naar de volks-kunst van etnische minderheden in Noord-China. Aan het eind van 1989 vestigde Zhongnai zich als beroepskunstenaar in Europa. Hij exposeerde meermalen in Ne-derland,  Duitsland, België, Portugal en China. Ook heeft hij meegedaan aan inter-nationale kunstbeurzen in Gent, Rotterdam, Utrecht en Beijing.


Zhongnai was born in North-East China and comes from a family with Xibo natio-nality. From childhood Zhongnai liked to paint. After earning his degree at the art academy, he became a member of the Association of Chinese artists and the Liaoning department of the institute of Chinese folk art. During that time he painted and exhibited a lot and did research into the folk art of ethnic minorities in North-China.  At the end of 1989 Zhongnai established himself as a professional artist in Europe. He exhibited several times in Holland, Germany,  Belgium, Portugal and China. He has also participated in international art fairs and auctions in Gent, Rotterdam, Utrecht and  Beijing.

2010. Northern style (5). Oil on canvas. 50x50 cm.
2012. Night. Oil on canvas. 200x150 cm.
2012. Fairy. Oil on canvas. 160x180 cm.
2013. Orange tree. Oil on canvas. 120x100 cm.
2013. Spring. Oil on canvas. 120x100 cm.
2013. In love with flowers. Oil on canvas. 180x100 cm.
2013. Portugal. Oil on canvas. 50x50 cm.
2014. Lemon tree. Oil on canvas. 150x120 cm.
2015. Soul&conception 83. Oil on canvas. 100x100 cm.
2015. Soul&conception 164. Oil on canvas. 90x70 cm.
2015. Soul&conception 187.  Oil on canvas. 60x50 cm.
2021. Meditation Scenery No 3.  Acrylic on paper.
2021. Meditation Scenery No 29. Acrylic on paper.
2021. Meditation Scenery No 49. Acrylic on paper.
2021. Meditation Scenery No 51. Acrylic on canvas.
2021. Meditation Scenery No 54. Acrylic on paper.
2021. Meditation Scenery No 200. Acrylic on paper.
2021. Meditation Scenery No 206. Acrylic on linen.
2022. Meditation Scenery No 26. Mixed materials.
2022. Meditation Scenery No 28. Mixed materials.
2022. Meditation Scenery No 59. Acrylic paper on canvas.
2022. Meditation Scenery No 61. Acrylic on paper.
2022. Meditation Scenery No 104. Acrylic on paper.
2022. Meditation Scenery No 107. Acrylic on paper.